Bike vođene ture

Trajanje: 2.5 do 3 h
Dužina ture: 20- 25 km
Cijena: 55 Eur po osobi

Trajanje: 4 h
Dužina ture: 45 km
Cijena: 67 Eur po osobi

Trajanje: 3.5 do 4 h
Dužina ture: 20 km
Cijena: 60 Eur po osobi

Trajanje: 8 h
Dužina ture: 27 km

Cijena: 80 Eur po osobi

Cestovna vođena tura

Trajanje: 2.5 do 3 h
Dužina ture: 45 km
Cijena: 55 Eur po osobi

Ili osmislite vlastitu vođenu turu

Trajanje: prema dogovoru
Dužina ture: prema dogovoru
Cijena: prema dogovoru